Kampioenen van schutterij Sint Sebastianus Mheer

Kampioenen van Mheer:

2001 - Mark Beckers
2002 - Jean Zaar
2005 - Jos Dreesen
2006 - Eduard Rouwet
2007 - Jos Dreesen
2008 - Mark Beckers
2009 - Mark Beckers
2010 - Eduard Rouwet
2012 - Jos Senden
2013 - Jos Dreesen
2015 - Mark Beckers
2016 - Marlène Senden-de Roo
2017 - Loe Senden
2018 - Loe Senden
2019 - Loe Senden


Zestal-Kampioenschap R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond

2001 - A-zestal
2018 - A-zestal


Persoonlijk Kampioenschap R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond

198? - Eduard Rouwet (Bond Berg en Dal)
2005 - Loe Senden
2008 - Mark Beckers
2012 - Mark Beckers
2016 - Loe Senden
2019 - Loe Senden


Zestal-Kampioenschap Gemeente (Eijsden-) Margraten

1984 (in Margraten)
1992 (in Margraten)
1995 (in Mheer)
2004 (in Margraten)
2005 (in Noorbeek)
2006 (in Sint Geertruid) en winnaar Marieke Kaisertrofee
2007 (in Margraten)
2009 (in Noorbeek)
2010 (in Sint Geertruid)
2012 (in Mheer)


Persoonlijk Kampioenschap Gemeente (Eijsden-) Margraten

2002 - Eduard Rouwet
2005 - Loe Senden
2008 - Loe Senden
2009 - Mark Beckers
2010 - Mark Beckers
2012 - Jos Senden
2014 - René Willems


Bereiken finale Oud Limburgs Schuttersfeest

1999 - Reuver (NL) - 17e
2000 - Baarlo (NL)
2002 - Ellikom (B)
2003 - Kessenich (B)
2005 - Wessem (NL)
2009 - Neer (NL) - ca. 20e
2010 - Grubbenvorst (NL) - 17e
2011 - Stokkem (B)
2014 - Papenhoven-Grevenbicht (NL) - 24e
2019 - Sevenum (NL) - 9e