^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
New!

Links naar bevriende schutterijen & Mheerder verenigingen


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Opgericht anno 1567

Foto's

Sponsors

De meimaand belooft een drukke periode te worden voor onze schutterij. Zo beginnen we op zaterdag 9 mei met onze allereerste familiedag. Met sport, spel en andere activiteiten zal er aan teambuilding gedaan worden, om af te sluiten met een gezellige barbecue.
Eén van de hoogtepunten vormt het Koningsvogelschieten op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei zullen we weten wie de opvolgers worden van Gijs Rasenberg en Davy Weusten. Overigens is de nieuwe koning niet verplicht om al zijn vrienden lid te laten worden!
In hetzelfde weekend reizen we ook nog af naar Vaals om ons dorp te vertegenwoordigen op het eerste schuttersfeest van de Bond Zuid. Op zaterdag 23 mei houden onze schutters de eer hoog op het Kampioenschap van Eijsden-Margraten, dat deze keer voor het eerst in Oost-Maarland gehouden zal worden.
Eén week na Pinksteren komt dan het échte hoogtepunt van onze schutterij: de Broonk! Vanaf zondag 31 mei is het hele dorp drie dagen lang in feeststemming, met de dan kersverse nieuwe koning en kapitein van de jubilerende jonkheid.

Op de algemene ledenvergadering van 31 maart zijn Evelien den Os en Marc Gubbels met een overgrote meerderheid in het bestuur gekozen. Met hen is het bestuur weer compleet met 7 personen. Bovendien is de gemiddelde leeftijd nu zelfs beneden de 40 jaar!
Penningmeester Mark Beckers nam afscheid van het bestuur, na 2,5 jaar voorzitterschap en de laatste 2,5 jaar als penningmeester. De financiën zullen nu beheerd worden door Evelien. We bedanken Mark voor zijn jarenlange inzet!
De samenstelling is nu alsvolgt:
Voorzitter Fons Bastings,
Secretaris Hannes Senden,
Penningmeester Evelien den Os
Bestuursleden: Hub Willems, Jos Senden, Roger en Marc Gubbels

Sebastianus

Onze schutterij is een zoektocht gestart naar een nieuwe beschermheilige. Verschillende oorzaken waren hier de aanleiding voor. Zo is het algemeen bekend dat onze schutterij uniek is in zijn soort, met name door de kenmerkende witte broeken, door de koning en keizer "in jacquet", door de (wellicht) oudste koningsvogel en door de unieke verbinding tussen kerk en kasteel. Ons unieke karakter komt helaas bij Sebastianus niet volledig tot zijn recht. Daarnaast speelt ook mee dat de huidige beschermheilige het al druk genoeg heeft. Op internet is onze schutterij bijvoorbeeld lastig te onderscheiden van andere naamgenoten. Hij is per slot van rekening al beschermheilige van niet minder dan 25 schutterijen op het komende OLS. Tel daar de buitenlandse schutterijen en de Orde van de Rode Leeuw nog eens bij op. Die functie dreigt hem nu op te breken: "Zelfs een heilige als ik kan zichzelf niet in 25-en splitsen" aldus de heilige die nota bene in zijn gloriejaren wél twee maal tot de dood is veroordeeld. Hij wil ons wel op de achtergrond blijven steunen en hooguit als loco-beschermheilige optreden.
We zijn dus op zoek naar een unieke doch representatieve heilige. Net zoals St. Maternus in Wijlre, St. Salvius in Limbricht of St. Brigida bij onze zuiderburen. Of zelfs zónder heilige, zoals "Jonge en Oude Nobele", "Maasmechelen II" of "Ons Genoegen". Enkele opties die genoemd worden, zijn: St. Christoffel, St. Ambrosius en St. Servatius. Ook de namen van St. Lazarus en St. Juttemis zijn gevallen.

Kogelvanger

De schutters van St. Sebastianus Mheer gaan van start. Ja, u leest het goed! In januari van dit jaar heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor het gebruik van onze kogelvanger. De afgelopen weken hebben enkele schutters de bestrating onder en rond de schietboom klaargemaakt en op vrijdag 10 april staat de eerste wekelijkse schietoefening gepland. Kom gerust een kijkje nemen!
Ook onze muzikanten zijn klaar voor het schuttersseizoen. Zij hebben de afgelopen winter hard gerepeteerd en zij zullen deze zomer tijdens de schuttersfeesten de mars "The Blue Sky" van G. Senden en het concertwerk "Three Latin Dances" van A.J. Thissen ten gehore brengen. Zij mikken op 85 punten om daarmee promotie te behalen!
Het schuttersseizoen werd op zaterdag 28 maart al gestart met ons jaarlijkse uitstapje naar Süggerath. Met onze Duitse schuttersvrienden van St. Martinus werd weer gestreden om de welbekende "Ostereier". Op diezelfde dag werd ook geloot voor de optochtvolgorde van het Federatiefeest. Wij kregen nr. 29, achter St. Salvius Limbricht en voor St. Nicolaas Susteren. Opvallend is dat we tijdens het OLS ook al exact midden in de optocht te vinden zijn! De ZLF-optocht wordt geopend door buurdorp Hingen en gesloten door verschillende gastverenigingen, waaronder de Duitse schutters uit Höngen.

Schutterij op het OLS

De ergste kou is verdreven, de confetti is uit de instrumenten gewassen en de rood-geel-groene pakjes kunnen worden vervangen door de schuttersuniformen. Zo vond al op vrijdag 27 februari de loting plaats voor de optochtvolgorde van het Oud Limburgs Schuttersfeest, dat pas over ruim 4 maanden (!) wordt georganiseerd door St. Urbanus Maasniel op zondag 5 juli. De afgelopen weken hebben zich 152 schutterijen uit Belgisch- en Nederlands Limburg aangemeld. Hiervan zijn 15 uit onze bond Zuid en 4 uit de gemeente Eijsden-Margraten: enkel Oost-Maarland gaat vanwege hun Broonk niet. De optocht wordt geopend door HH. Harlindis & Relindis Ellikom. Halverwege vinden we onze eigen vereniging, met nr. 75. Voor ons lopen de piekeniers van St. Rochus uit Stevensweert en we worden gevolgd door St. Antonius uit een ander 'Weert', nl. Altweerterheide. Onze buren van St. Brigida Noorbeek kregen nr. 25 en onze naamgenoten uit Margraten nr. 41. Onze schuttersvrienden van St. Joseph St.Geertruid ontvingen nr. 143. De optocht zal worden gesloten met nr. 152 door ZLF-organisator St. Urbanus Montfort.
De loting voor de optocht van het ZLF zal plaatsvinden op 28 maart. Het Zuid-Limburgs Federatiefeest vindt dit jaar plaats op 19 juli, bij, eveneens schutterij St. Urbanus, maar dan, zoals hierboven al gezegd, die van Montfort. Ook is er al nieuws over het ZLF één jaar later, in 2016. Dit zal georganiseerd worden door St. Martinus Vaesrade. Zij hebben te kennen gegeven dat vanwege de Parade in het nabije Brunssum, het ZLF één week zal verschuiven en dus niet op zondag 17, maar op 24 juli gehouden wordt. De optochtnummers van de bondsfeesten zijn ook al binnen, hier een overzicht:

nr. 14 17 mei Vaals
nr. 4 28 juni Voerendaal
nr. 75    5 juli O.L.S. Maasniel
nr. 29 19 juli Z.L.F. Montfort
nr. 10 30 augustus Mechelen

Actueel

Noteer alvast in uw agenda:
> > 19 juni 2016 < <
Bondsfeest in Mheer!


Komende activiteiten:

Werkzaamheden schietwei
op diverse tijdstippen

9 mei Familiedag!
12 mei Algemene Exercitie
14 mei Koningsvogelschieten
17 mei Bondsfeest Vaals
13:30u Presentatie
14:30u Optocht
23 mei Gemeentetoernooi
31 mei B R O O N K !

Nu online: Jaaragenda 2015!

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer