^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
New!

Links naar bevriende schutterijen & Mheerder verenigingen


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Opgericht anno 1567

Foto's

Sponsors

Samen Esprit spelen

De openingsweek van het seizoen werd afgesloten in Vaals. St. Paulus organiseerde het 242e schuttersfeest van de Zuid-Limburgse Schuttersbond op de flanken van de Vaalserberg. Deze idyllische locatie met een pittoresk uitzicht deed ons denken aan het ZLF-logo van 2007. Dit samen met de bekende gezichten langs de optochtroute deed ons weer goed marcheren. Het resulteerde zelfs in de ereprijs voor zowel de binnenkomst (ofwel presentatie) en ook voor het beste defilé.
Tijdens deze binnenkomst presenteert elke schutterij zich aan de organiserende vereniging en overhandigt zelfs symbolisch haar hoogste goed - het vaandel. Hierna wordt het feest officieel geopend door de bondsvoorzitter, burgemeester en pastoor. Tijdens deze opening wordt sinds vorig jaar ook gezamenlijk de mars Esprit gespeeld. Ook dit is weer een teken van verbroedering dat de onderlinge rivaliteit overstijgt.
KeizerspaarOok individueel vielen we weer rijkelijk in de prijzen. Zo behaalden onze keizer en keizerin de 1ste prijs, net als Davy, die nog één maal de honneurs als koning mocht waarnemen. Tambour-Maître Loe won eveneens de 1ste prijs, Commandant Jos was goed voor de 2e prijs en Vaandeldrager Maurice won de 3e prijs.
Het klaroenkorps heeft zich dit jaar tot doel gesteld om 85 punten en dus promotie te behalen. Deze doelstelling werd zondag al bijna verwezenlijkt: op drie kwart punt na, met een dikverdiende 84,25 punten!

Crematie Anny Stevens

Onze vereniging heeft traditie hoog in het vaandel staan en houdt deze dan ook in ere. Niet alleen de feestelijke tradities zoals het vogelschieten en de broonkkermis, maar ook het begeleiden van schutters op hun laatste reis. Dit is een eeuwenoud gebruik, samen met het herdenken van onze overledenen tijdens de schuttersmis op broonkmaandag.
Een week geleden overleed onze dierbare schuttersvriendin Anny Stevens en uit eerbied voor haar jarenlange inzet en steun aan onze vereniging, bracht onze schutterij haar een laatste groet, ook muzikaal met de "Last Post". Anny, rust zacht leveke.

Zilveren schild Davy Weusten

Elke koning laat als herinnering aan zijn koningsjaar een zilveren schild maken. Hierop moeten zijn naam, de naam van de vereniging en het jaar van het koningsschap staan. Onze schilden vormen daarmee het levende bewijs van zo'n 300 jaar Mheerder geschiedenis. Ons oudste - en tevens kleinste - schild is van "H. Pullens" uit 1726. Uit deze 18e eeuw zijn er slechts zeven bewaard gebleven. Van de laatste 130 jaar hebben we van bijna elke koning een zilveren schild. Het meest recente overhandigde Davy Weusten bij zijn aftreden op Hemelvaartsdag: een rond schild met centraal het wapen van de familie Weusten. De strik met eikenbladeren verwijst naar de lauwerkrans, die de koning op zijn hoge hoed draagt.
Bekijk hier de lijst van 300 jaar koningen van Mheer.

Koning René Willems

Nadat Guy en Davy afscheid van het jonkheidsbestuur hadden genomen, stonden Davy en Anke 's middags alweer in vol ornaat klaar en samen met het keizerspaar begeleiden we hen naar de schuttersweide achter het kasteel. Daar aangekomen werd allereerst een minuut stilte in acht genomen voor Anny Stevens. Vervolgens overhandigde Davy zijn zilveren schild, met daarop het wapen van de familie Weusten. Nadat hem zijn versierselen waren afgenomen en pastoor Zengers om God's zegen had gebeden, loste Davy het eerste schot. Deze keer had ie niet aan één schot genoeg en staakte hij de strijd met een gerust hart. Na de ereschoten van keizer Scholtes, locoburgemeester Oprey, pastoor Zengers en beschermheer De Loë, was de strijd los.
Hoewel de jeugdkoning al binnen twee uur bekend was, wilde de grote vogel niet van zijn plaats wijken. Na 300 schoten waren nog steeds 14 personen in de strijd. Het werd langzaam natter, frisser en ook de duisternis naderde. Maar zelfs in de schemering leek de vogel nauwelijks te bewegen. Dit stuk hout uit de "Gelimment" leek zich niet een tweede keer te laten kapituleren. Met nog 10 dappere strijders en na 450 schoten begon de duisternis in te slaan. Telkens werden er splinters vanaf geschoten tot opeens ( wederom! ) Rob Senden de vogel aan flarden schoot. Ook nu bleef er een klein streepje hout staan, dat René Willems met het 465e schot vakkundig wist neer te halen. Na 2011 en 2012 is René ook in 2015 onze koning!

Kapitein Reno Erven

Ook Hemelvaartsdag 2015 zal weer de boeken ingaan als een spannende en onvoorspelbare dag. De dag begon al vroeg voor de jonkheidsleden. Zo lang als de verkiezingen vorig jaar duurden, zo snel was men er dit jaar uit. Nadat kapitein Guy Bastings en (onze koning) Davy Weusten afscheid namen van het bestuur, werd Maikel Erven tot secretaris en zijn grote broer Reno Erven tot kapitein van de 325-jarige jonkheid gekozen. We wensen hen veel succes in dit jubileumjaar!
Tegelijk met de volwassenen, knalden ook de jeugd met verve op hun jeugdvogel. Ruim 30 kinderen van 8 t/m 16 jaar lieten het kleine vogeltje zo'n twee uur lang geen minuut met rust. Tot uiteindelijk het kleinood splijtte en niemand minder dan Maurits de Loë de resterende helft van zijn sokkel stootte. Zo werd Maurits onze 30e jeugdkoning, nota bene in zijn eigen achtertuin!
Bekijk hier de lijst met onze 30 jeugdkoningen.

Actueel

Noteer alvast in uw agenda:
> > 19 juni 2016 < <
Bondsfeest in Mheer!


Komende activiteiten:

31 mei B R O O N K !
1 juni Broonkmondig
2 juni Päölke Howwe
13 juni Schießen auf der Alm!
28 juni Bondsfeest Voerendaal
5 juli O.L.S. Maasniel


Lees hier
 pelgrimstocht van Loe

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer