^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
EST

Mheer gaat naar E.S.T. in Mondsee Oostenrijk


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

30 juni Bondsfeest in Wijlre
7 juli O.L.S. in Doenrade
21 juli Z.L.F. in Grevenbicht
24 aug Bondskampioenschap
in Vijlen
25 aug Bondsfeest in Vijlen
29 aug
- 2 sept
Europees Schutters-Treffen in Mondsee, Oostenrijk

 

Schutterij en historie

Schutterijen algemeen
Veel schutterijen zijn al heel oud. De oudste stammen uit de Middeleeuwen en kwamen toen al voor in de steden, zoals ook in Maastricht. Daar wordt de oudste schutterij al in 1374 genoemd. Nadien kwam er een opbloei van het schutterswezen op het platteland in Limburg. In de tijd dat hier grote oorlogen uitgevochten werden ging het de schutterijen niet goed, maar zo gauw als het oorlogsgeweld naliet, bloeide het schutters- en gildewezen op. Enkele van de oudste schutterijen op het platteland stammen uit het einde van de de 15e eeuw of het begin van de 16e eeuw, evenals later in de 17e eeuw.

Oud koningszilver
Oude zilveren koningsvogels of zilveren koningsplaten stammen vaak al uit het begin van de 17e eeuw. Meer zilver bij schutterijen resteert uit het einde van de 17e eeuw en uit de 18e, 19e en uiteraard de 20e eeuw. Ook vroeger hielden de schutterijen zich al bezig met het vogelschieten (om jaarlijks de koning te bepalen) en bezochten ze de mis, begeleidden de processie en begroeven hun leden met schutterseer, zoals dit alles vandaag de dag nog gebeurt. Enkele schutterijen of schuttersleden werden gevraagd de orde te handhaven, om de schout te helpen bepaalde verdachten te arresteren en te bewaken en om zwervers en dieven te verjagen. Voor de vijandige legers waren de kleine schutterijen uiteraard geen partij, maar ze kwamen wel soms in actie om politionele taken voor de dorpsgemeenschap op zich te nemen.

Militair of gilde
De meeste schutterijen in het zuiden van Limburg zijn militair van opzet. Naarmate je meer naar het noorden gaat in deze provincie kom je meer schuttersgilden tegen, die geen militair uniform, noch militaire rangen hebben, maar die in gildekleding gekleed gaan: een kniebroek met wambuis en lange kousen, schoenen met gespen en een breedgerande hoed. Hun bestuurders heten deken van het gilde. Een gilde is vaak nog meer dan een militaire schutterij met het kerkelijke wel en wee begaan.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Volg ons op Facebook

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer