^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

26 mei Vogelschieten
12 juni BROONK
13 juni Broonkmondig
14 juni Päölke Howwe
17 juni Donateursactie
25 juni Zestalschieten Voerendaal
3 juli O.L.S. te Meijel

Vaandeldrager Maurice Beckers

Onze vaandeldrager Maurice Beckers is een telg uit een bijzondere schuttersfamilie. Normaal volgt de zoon de vader op, maar niet in huize Beckers. Na een carrière als tamboer schoot Maurice in 1997 de vogel af en hij werd een jaar later opgevolgd door zijn vader Bert. Maurice keerde toen niet terug naar de drumband (in dat jaar klaroenkorps geworden), maar hij draagt vanaf 1998 ons schuttersvaandel met veel trots en passie. Een zware taak: niet alleen fysiek (het nieuwe vaandel van 2007 is een stuk zwaarder dan het vorige), maar het vaandel moet, net als het koningszilver, elke keer aanwezig zijn en dus zijn zijn afmeldingen al die jaren op één hand te tellen! Komend voorjaar zal hij het vaandel overdragen aan zijn opvolger René Willems. Voor deze bijzondere verdienste van 20 jaar trouwe dienst, werd Maurice tijdens de ledenvergadering benoemd tot de onderofficiersrang van Adjudant. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en we wensen Maurice en René veel succes en plezier in hun nieuwe functie!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer