^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

9 juli Kavelen O.L.S. te Meijel
14 aug Bondsfeest Mechelen
21 aug E.S.T. te Deinze
28 aug Schuttersfeest Noorbeek
3 sept Kampioenschap van Mheer
18 sept Lambertuskermis

 

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkzondag, de Sacramentsprocessie, met dank aan Gert Lammer:

Reveille 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Het Allerheiligste Sacrament, de geconsacreerde hostie, letterlijk het Lichaam van Christus, wordt sinds de invoering door de Luikse Paus Urbanus in 1264 elk jaar in processie door alle parochies gedragen. In Mheer gebeurt dit onder bescherming, 'beschutting' van de schutterij. Onze muzikanten zorgen dat iedereen op tijd wakker is middels een reveille en onze bielemannen zorgen ervoor dat de weg vrij is, waar nog aan wordt herinnerd met het Päölke Howwe. Alle beelden en vaandels uit de kerk worden meegedragen, zo ook het 300 jaar oude beeld van Sebastianus, dat sinds kort door schutters wordt gedragen in onze gelederen. In Onder- en Boven-Mheer wordt bij diverse 'heilige huisjes' of rustaltaren gestopt, het Tantum Ergo wordt gezongen en het Allerheiligste wordt getoond, waarna saluutschoten klinken. De sacramentsprocessie eindigt met een H. Mis op de cour van het kasteel, waarna de laatste zegen wordt gegeven in de kerk, als het Allerheiligste weer 'thuis' is. De meeste deelnemers zullen dan echter nog lang niet naar huis gaan!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer