^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
EST

Mheer gaat naar E.S.T. in Mondsee Oostenrijk


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

30 juni Bondsfeest in Wijlre
7 juli O.L.S. in Doenrade
21 juli Z.L.F. in Grevenbicht
24 aug Bondskampioenschap
in Vijlen
25 aug Bondsfeest in Vijlen
29 aug
- 2 sept
Europees Schutters-Treffen in Mondsee, Oostenrijk

 

Op zaterdag 25 juni traden Roger Gubbels en Marianka Kropivsek in het huwelijk in de Sint Lambertuskerk in Mheer. Natuurlijk kon een erehaag voor onze kersverse zilveren jubilaris niet ontbreken. Wij wensen hen veel geluk samen.

Huwelijk Roger & Marianka

Eedaflegging generaal Wim Senden

Broonkmaandag 13 juni 2022 was in meerdere opzichten een bijzondere dag voor onze schutterij. Na twee sobere edities konden we weer in volle getalen onze voorgangers herdenken tijdens de schuttersmis. In deze mis vond bovendien een ceremonie plaats waarin Wim Senden officieel geïnstalleerd werd tot onze nieuwe generaal door het afleggen van de eed van trouw op het vaandel.
Generaal word je niet zomaar. Het is de hoogste rang binnen een schutterij en enkel de meest geroemde schutters worden tot generaal gekozen. Niet benoemd door het bestuur, maar gekozen door de leden. Toen Jef Willems in 2010 besloot te stoppen na tien jaar trouwe dienst als generaal, gaf alleen Jean Maussen zich op als kandidaat. Ook dat wil wat zeggen, want niemand achtte zichzelf waardig genoeg om de strijd met Jean aan te gaan. En zo werd op Broonkmaandag 2011 Jean Maussen geïnstalleerd als nieuwe generaal. In september 2021 besloot ook Jean dat het na ruim tien jaar genoeg was en net als Jef kreeg ook Jean de eretitel generaal buiten dienst. In oktober jl. werd op de ledenvergadering gestemd over de nieuwe generaal en Wim Senden won met een ruime meerderheid. In de afgelopen wintermaanden liet hij een nieuw uniform maken, niet met de lange zwarte jas en de steek op het hoofd zoals Jean, maar met witte broek en een sjako op het hoofd, zoals Jef. Zoals we Wim kennen, heeft hij hier een uitgebreide studie naar gedaan en is hij zelfs naar het legermuseum geweest zodat het uniform historisch verantwoord is. Het is overigens uniek in onze historie dat de twee vorige generaals aanwezig waren bij de installatie van de nieuwe generaal.
De generaals van Mheer:
- Pieter Beckers (1905 - 1939)
- Pierre Huijnen (1939 - 1958)
- Harrie Berndsen (1958 - 1968)
- Sjuf Lennarts (1969 - 1989)
- Sjeng Berndsen (1990 - 2000)
- Jef Willems (2001 - 2010)
- Jean Maussen (2011 - 2021)
- Wim Senden (2022 - heden)

Eedaflegging generaal Wim SendenDrie generaals

Jubilaris Jef Willems met dochters

Tijdens het Vogelschieten op Hemelvaartsdag konden eindelijk onze jubilarissen gehuldigd worden van de afgelopen twee jaar: maar liefst 16 jubilarissen die in totaal 400 jaar lid zijn. Ook hebben we een inhaalactie gehad omdat besloten is om de jaren van eerdere periodes aan lidmaatschap mee te tellen. Zo kregen de zeven bronzen jubilarissen en zes zilveren jubilarissen onze verenigingsmedaille. Tweede luitenant Eduard Rouwet was in 2021 al 40 jaar lid en kersverse generaal Wim Senden is 50 jaar lid. Zij kregen naast onze verenigingsmedaille ook de gouden OLS-onderscheiding uit handen van het voltallige bondsbestuur onder leiding van nieuwe voorzitter Luc Wolters. Onze generaal b.d. Jef Willems is zelfs al 75 jaar lid; hij kreeg dan ook als eerste ooit van onze schutterij (!) het zilveren kruis van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden uit handen van Louis Litjens. Diep geroerd en in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen nam Jef de felicitaties van alle aanwezigen in ontvangst. Proficiat allemaal!
75 jaar: Jef Willems
50 jaar: Wim Senden
40 jaar: Eduard Rouwet
25 jaar: Irène Willems, Nicolle Dreesen-Maussen, Roger Gubbels, Rob Senden, Vincent van Laar, Marc Gubbels
12,5 jaar: René Senden, Chris Wintjens, Wieteke den Os, Jack van Laar, Ivo Willems, Servé Prevoo, Martijn Retrae

Gouden jubilarissen Jef, Eduard en WimZilveren jubilarissen

Koning Frank Omloo

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 werd een bijzondere dag voor onze schutterij. Er mocht na drie jaar eindelijk weer op de vogel geschoten worden. Ook konden we eindelijk onze jubilarissen huldigen. Maar door het overlijden van ons lid Armand Opreij was onze vereniging in diepe rouw gedompeld. Tijdens de opening werd dan ook een minuut stilte gehouden en er was een condoleanceregister aanwezig.
Nadat scheidend koning Fons Bastings zijn zilveren schild had overhandigd en pastoor Tervoort een gebed had uitgesproken, kon de wedstrijd van start gaan. Na enkele rondes werd een pauze ingelast om onze jubilarissen te huldigen. Maar liefst 16 jubilarissen die samen in totaal 400 jaar lid zijn! Hierna werd de strijd weer hervat. Bij de jeugd viel de vogel als eerste: Niek Senden werd onze 35e jeugdkoning. Zijn jongere zusje Isa werd begin dit jaar ook al Winterkoningin. De hoofdvogel leek van geen wijken te willen weten. Tot plots een raak schot van Frank Omloo de vogel in tweeën spleet en het geheel naar beneden donderde. Frank woont pas enkele jaren in Mheer en sloot zich vrijwel direct aan bij de schutterij. Hij zal vanaf Broonkzondag 12 juni als koning met ons meelopen. Wij wensen hem een mooi koningsjaar!

Koning Armand Opreij

Op vrijdag 20 mei 2022 werd Mheer opgeschrikt door het overlijden van Armand Opreij.
Armand was 35 jaar lid van onze schutterij. Hij begon als bordjesdrager en schoot al vroeg op hoog niveau: in 1991 werd hij jeugdkoning. In de jaren ’90 was hij een van de eerste klaroenblazers in onze drumband tijdens de reveille. Daarmee was hij mede-oprichter van ons klaroenkorps. In 1999 en 2000 schoot hij de vogel af en was hij koning van Mheer. In 2007 was hij voorzitter van de organisatie van het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Mheer. Zijn Mheer. Zijn dorp betekende namelijk veel voor hem. Zo was hij ook lid van de jonkheid, de heemkunde, d’r durpskroniek en nog veel meer. Zijn overlijden kwam voor iedereen als een grote klap. Wij waren dan ook niet aanwezig op het schuttersfeest in Strucht. Een delegatie van schutterij en harmonie waren wel aanwezig op de Dag van de Cramignon, omdat Armand zich hard gemaakt heeft om de reidans op de Unesco-lijst te krijgen.
Armand werd slechts 48 jaar oud. Wij zullen hem enorm gaan missen.
Zijn uitvaart met schutterseer vindt plaats op zaterdag 28 mei om 10:30 uur in de St. Lambertuskerk in Mheer. De avondwake is vrijdag 27 mei om 18:30 uur in voornoemde kerk.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Volg ons op Facebook

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer