^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

  2022
8 jan Winterkoningschieten
21 jan Maol
23 jan Sebastianuskermis
9 maart Ostereierschießen Süggerath
24 april Schuttersfeest Margraten

Zestal en drietal

Om een 'after-Broonk-dip' te voorkomen, ging Mheer nog even verder met waar het goed in is: het zangkoor mocht zingen in de St. Servaasbasiliek, de harmonie mocht spelen in de Heiligdomsvaart en onze schutterij bezocht het eerste bondsschuttersfeest in Ubachsberg. 'Op Gen Berg' deden met name onze schutters het erg goed: zowel het drietal als het A-zestal wonnen na een spannende strijd, met uitzicht op het typische heuvellandschap.
Hoewel we na een week vol Broonkactiviteiten op de automatische piloot leken verder te gaan, was het eerste schuttersfeest van 2018 toch een debuut. Voor René Willems was het zijn eerste optreden buiten Mheer als nieuwe vaandeldrager, voor Hannes Senden zijn eerste schuttersfeest als koning, voor Claudia Dobbelstein haar eerste schietwedstrijd, voor enkele muzikanten was het uittreden met het muziekkorps een noviteit en niet helemaal nieuw was het voor dirigent Ad Knops; hij was rond de eeuwwisseling ook al onze instructeur. Hij leidde ons korps tot een mooie eerste prijs met 80,4 punten, tijdens de presentatie behaalden we de derde prijs, solist Jonathan van Dijk behaalde een eerste prijs (tweede plaats) met 82,5 punten, bordjesdrager Floris Lemlijn won de tweede prijs, net als vaandeldrager René en commandant Jos Senden werd derde. Onze keizer Pieter Scholtes en keizerin Annemarie wonnen beide de eerste prijs en ook de schutters waren in vorm. Het drietal (v.l.n.r: Claudia, Hannes en Joyce) wist in vier rondes Strucht te verslaan en het A-zestal (Eduard, Marlène, Marc, Loe, Fons, Chris) had in totaal tien rondes nodig om uiteindelijk Mechelen op de knieën te krijgen. Moe maar voldaan sloten we deze drukke week af en we keerden huiswaarts met een positief gevoel richting ons volgende schuttersfeest: het O.L.S. in Raam op zondag 1 juli.

Ledengeld op de trom

Bij deze willen we alle Mheerdenaren bedanken die ons de afgelopen week gesteund hebben. Op Broonkmaandag betalen niet alleen de leden hun ledengeld 'op de trom', maar ook donateurs kunnen op die dag een steentje bijdragen met het zogenaamde 'erelidsgeld'. Bij de rondgang op vrijdag na de Broonk werden we ook weer overdonderd door alle complimenten en gulle gaves. Tevens hebben we de afgelopen jaren een flinke groep 'sympathisanten' mogen begroeten die met een jaarlijkse bijdrage van 50 of 100 euro telkens een heel onderdeel van nieuwe uniformen of attributen hebben voorzien. We zijn trots en dankbaar tegelijk dat we met uw steun onze mooie tradities in stand kunnen houden. Was u afgelopen vrijdag niet thuis, dan zullen we wellicht deze week nog een keer bij u aan de deur komen. Wilt u graag sympathisant worden, laat het ons dan even weten. Hebt u al gegeven of bent u nog van plan om iets te geven, nogmaals enorm bedankt!

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkdinsdag, het Päölke Howwe, met dank aan Gert Lammer en Lenie Senden:

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Voor wie er niet bekend mee is: op de derde kermisdag worden in Mheer door het dorp heen tientallen paaltjes geplaatst of barricades opgeworpen. De schutterij marcheert door alle straten en mits er drank aan het 'päölke' bevestigd is, zullen de bielemannen het paaltje van groen en slingers ontdoen en het tenslotte omhakken, 'umhowwe'. Bij veel paaltjes wordt ook een gedicht of verhaaltje gehangen, waarin de paal zijn aanstaande einde aankondigt, de mooie Broonk wordt toegezongen of met zaken de draak wordt gestoken. De schutters staan voor de veiligheid in een grote kring om de bielemannen, de marketentsters gaan rond met de drank, de tamboers geven een signaal als de paal definitief om is, de muzikanten van de harmonie spelen de traditionele 'cramignons' en de jonkheid danst op deze muziek een reidans. In één grote slinger gaat iedereen vanaf de start bij de koningspaal, door Boven-Mheer, via het kasteel en pastorie, naar Onder-Mheer, waar de laatste paal rond middernacht bij het schutterslokaal De Smidse omgekapt wordt.

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkmondig, de Schuttersmis, dodenherdenking, ledengeld betalen, aubade op kasteel, met dank aan Lenie Senden:

Broonkmondig 2018

Broonkmondig 2018

Broonkmondig 2018Broonkmondig 2018

Broonkmondig 2018Broonkmondig 2018

Broonkmondig staat bol van tradities die eeuwelang teruggaan. De dag begint met een H. Mis die opgedragen wordt aan de levende en overleden leden van zowel de jonkheid als de schutterij. In veel plaatsen is deze schuttersmis verdwenen danwel verplaatst. Samen met het begraven met schutterseer, is deze mis een essentieel onderdeel van het sociale aspect van de schutterij: het zorgen voor elkaar en het herdenken van hen die ons ontvallen zijn. Dit laatste doen we op het kerkhof, waar de koning een bloemstuk legt, een minuut stilte gehouden wordt, de Taptoe klinkt en saluutschoten afgevuurd worden. Onze eerbied en dankbaarheid tonen we ook als het plechtige deel afgelopen is. We marcheren naar het café waar volgens oude traditie het ledengeld betaald wordt 'op de trom'! Vervolgens brengen jonkheid, schutterij en harmonie een aubade aan de kasteelbewoners en wordt er getoost op de goede samenwerking. Na bezoeken aan de harmoniezaal en het schutterslokaal, worden eerst de kapitein van de jonkheid en erna de koning van de schutterij naar huis gebracht, waar onder het genot van een natje en droogje wordt teruggekeken op een mooie Broonk!

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkzondag, de Sacramentsprocessie, met dank aan Gert Lammer:

Reveille 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Het Allerheiligste Sacrament, de geconsacreerde hostie, letterlijk het Lichaam van Christus, wordt sinds de invoering door de Luikse Paus Urbanus in 1264 elk jaar in processie door alle parochies gedragen. In Mheer gebeurt dit onder bescherming, 'beschutting' van de schutterij. Onze muzikanten zorgen dat iedereen op tijd wakker is middels een reveille en onze bielemannen zorgen ervoor dat de weg vrij is, waar nog aan wordt herinnerd met het Päölke Howwe. Alle beelden en vaandels uit de kerk worden meegedragen, zo ook het 300 jaar oude beeld van Sebastianus, dat sinds kort door schutters wordt gedragen in onze gelederen. In Onder- en Boven-Mheer wordt bij diverse 'heilige huisjes' of rustaltaren gestopt, het Tantum Ergo wordt gezongen en het Allerheiligste wordt getoond, waarna saluutschoten klinken. De sacramentsprocessie eindigt met een H. Mis op de cour van het kasteel, waarna de laatste zegen wordt gegeven in de kerk, als het Allerheiligste weer 'thuis' is. De meeste deelnemers zullen dan echter nog lang niet naar huis gaan!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer