^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

26 mei Vogelschieten
12 juni BROONK
13 juni Broonkmondig
14 juni Päölke Howwe
17 juni Donateursactie
25 juni Zestalschieten Voerendaal
3 juli O.L.S. te Meijel

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkdinsdag, het Päölke Howwe, met dank aan Gert Lammer en Lenie Senden:

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Päölke Howwe 2018Päölke Howwe 2018

Voor wie er niet bekend mee is: op de derde kermisdag worden in Mheer door het dorp heen tientallen paaltjes geplaatst of barricades opgeworpen. De schutterij marcheert door alle straten en mits er drank aan het 'päölke' bevestigd is, zullen de bielemannen het paaltje van groen en slingers ontdoen en het tenslotte omhakken, 'umhowwe'. Bij veel paaltjes wordt ook een gedicht of verhaaltje gehangen, waarin de paal zijn aanstaande einde aankondigt, de mooie Broonk wordt toegezongen of met zaken de draak wordt gestoken. De schutters staan voor de veiligheid in een grote kring om de bielemannen, de marketentsters gaan rond met de drank, de tamboers geven een signaal als de paal definitief om is, de muzikanten van de harmonie spelen de traditionele 'cramignons' en de jonkheid danst op deze muziek een reidans. In één grote slinger gaat iedereen vanaf de start bij de koningspaal, door Boven-Mheer, via het kasteel en pastorie, naar Onder-Mheer, waar de laatste paal rond middernacht bij het schutterslokaal De Smidse omgekapt wordt.

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkmondig, de Schuttersmis, dodenherdenking, ledengeld betalen, aubade op kasteel, met dank aan Lenie Senden:

Broonkmondig 2018

Broonkmondig 2018

Broonkmondig 2018Broonkmondig 2018

Broonkmondig 2018Broonkmondig 2018

Broonkmondig staat bol van tradities die eeuwelang teruggaan. De dag begint met een H. Mis die opgedragen wordt aan de levende en overleden leden van zowel de jonkheid als de schutterij. In veel plaatsen is deze schuttersmis verdwenen danwel verplaatst. Samen met het begraven met schutterseer, is deze mis een essentieel onderdeel van het sociale aspect van de schutterij: het zorgen voor elkaar en het herdenken van hen die ons ontvallen zijn. Dit laatste doen we op het kerkhof, waar de koning een bloemstuk legt, een minuut stilte gehouden wordt, de Taptoe klinkt en saluutschoten afgevuurd worden. Onze eerbied en dankbaarheid tonen we ook als het plechtige deel afgelopen is. We marcheren naar het café waar volgens oude traditie het ledengeld betaald wordt 'op de trom'! Vervolgens brengen jonkheid, schutterij en harmonie een aubade aan de kasteelbewoners en wordt er getoost op de goede samenwerking. Na bezoeken aan de harmoniezaal en het schutterslokaal, worden eerst de kapitein van de jonkheid en erna de koning van de schutterij naar huis gebracht, waar onder het genot van een natje en droogje wordt teruggekeken op een mooie Broonk!

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, bij deze een terugblik met enkele foto's van Broonkzondag, de Sacramentsprocessie, met dank aan Gert Lammer:

Reveille 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Broonk 2018Broonk 2018

Het Allerheiligste Sacrament, de geconsacreerde hostie, letterlijk het Lichaam van Christus, wordt sinds de invoering door de Luikse Paus Urbanus in 1264 elk jaar in processie door alle parochies gedragen. In Mheer gebeurt dit onder bescherming, 'beschutting' van de schutterij. Onze muzikanten zorgen dat iedereen op tijd wakker is middels een reveille en onze bielemannen zorgen ervoor dat de weg vrij is, waar nog aan wordt herinnerd met het Päölke Howwe. Alle beelden en vaandels uit de kerk worden meegedragen, zo ook het 300 jaar oude beeld van Sebastianus, dat sinds kort door schutters wordt gedragen in onze gelederen. In Onder- en Boven-Mheer wordt bij diverse 'heilige huisjes' of rustaltaren gestopt, het Tantum Ergo wordt gezongen en het Allerheiligste wordt getoond, waarna saluutschoten klinken. De sacramentsprocessie eindigt met een H. Mis op de cour van het kasteel, waarna de laatste zegen wordt gegeven in de kerk, als het Allerheiligste weer 'thuis' is. De meeste deelnemers zullen dan echter nog lang niet naar huis gaan!

Na een zinderende finale waarbij nog acht fanatieke schutters in gevecht waren om de felbegeerde koningstitel was het uiteindelijk Hannes Senden die met de eer ging strijken. De spanning liep steeds verder op omdat de vogel al rondenlang 'op kiepen' hing en maar niet wilde kapituleren. Ronde na ronde werd hij deskundig door de schutters die nog in de race waren onder vuur genomen en dan weer werd er een stukje afgeschoten en dan weer zwiepte hij omhoog om toch nog te blijven hangen. Je voelde de spanning als een deken over de schuttersweide hangen. Het werd voor de overgebleven kandidaten dan ook een tactisch spel. Je wilt de vogel immers niet voor de ander 'klaarleggen' om vervolgens zelf met lege handen te staan. De koning van 2017, Pjer Senden begon aan de laatste ronde met de wetenschap dat hij niet meer aan de beurt zou komen als hij de vogel niet afschoot. Hij schoot de vogel wel weer iets losser van de stang, maar hij bleef toch hangen. Na hem kwam Servé Prevoo die er geen geheim van had gemaakt dat hij dit jaar alles op alles zou zetten om koning te worden. Dit was zijn kans.... maar ook Servé kon niet meer doen dan de vogel te laten bibberen van angst, maar die beweging was ook niet voldoende om hem te laten vallen. Daarna was het Hannes Senden die koeltjes naar de buks liep en een welgemikt schot wist te plaatsen zodat de vogel uiteindelijk onder luid applaus in het gras plofte. De koning van Mheer was bekend: Hannes Senden, klaroenblazer van de schutterij, oud-bestuurslid en zestalschutter. Nadat hij door het erebestuur voorzien was van het koningszilver werd hij in triomftocht met de schutterij door het dorp gevoerd om de nieuwe koning aan den volke te tonen. Op de foto staat Hannes (rechts) samen met zijn voorganger en oom, Pjer Senden.

Voorafgaand aan deze felle strijd om de koningstitel vond de ceremoniele overdracht van het vaandel plaats. De uittredende vaandeldrager Maurice Beckers, die het vaandel 20 jaar gedragen had droeg het vaandel middels een korte militaire ceremonie over aan René Willems. Na een korte uiteenzetting van Wim Senden over de betekenis en de rol van het vaandel bij de schutterij alsmede de belangrijkheid van de vaandeldrager kon de nieuwe vaandrig het vaandel in ontvangst nemen en voor het eerst in zijn nieuwe functie officieel met het vaandel in de gelederen van de schutterij plaatsnemen. Voor zijn bijzondere verdienste als vaandeldrager werd Maurice Beckers door de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maart beloond met de onderofficiersrang van adjudant.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, zal het jaarlijkse Vogelschieten plaatsvinden. Een bijzondere dag want dan krijgen we niet alleen een nieuwe Koning (tenzij Pjer hem weer afschiet), maar ook een nieuwe vaandrig. Maurice Beckers zal dan letterlijk het vaandel overdragen aan zijn opvolger René Willems. Dit zal plaatsvinden tijdens een korte enigszins militaire ceremonie op de schietweide achter het kasteel vóór aanvang van het vogelschieten. Dat zal zo rond 15.00u. zijn. 

Maurice Beckers heeft 20 jaar lang het vaandel gedragen van onze schutterij en dat heeft hij met veel inzet voor de schutterij gedaan. Maurice begon zijn loopbaan als tamboer en nadat hij in 1997 koning werd hij het jaar daarop vaandrig. Het vaandel moet altijd erbij zijn als de schutterij uittrekt en dat besefte Maurice dan ook heel goed. In die twintig jaren als vaandrig zijn zijn afmeldingen dan ook op één hand te tellen. De ledenvergadering heeft Maurice afgelopen oktober dan ook beloond voor deze jarenlange trouwe inzet met de benoeming tot de onderofficiersrang van Adjudant. 

Zijn opvolger René Willems heeft zijn sporen in de schutterswereld ook al ruimschoots verdient. Als geweerdrager heeft hij de opleiding tot schietmeester en de commandantencursus met goed gevolg doorlopen, is hij een zeer begaafd zestalschutter en heeft hij als linkerguide bij het exercitiepeloton mede bijgedragen aan de grote successen van dit peloton in de afgelopen jaren. Op Hemelvaartsdag zal hij het vaandel overnemen van zijn voorganger. Zijn grote kennis van de Oude Exercitie zal er mede voor zorgen dat ook René een uitstekende vaandrig zal zijn.

 

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer